شرکت های همکار ایمن راه سلامت

ایمن راه سلامت

شرکت تجهیزات پزشکی ایمن راه سلامت ایرانیان دارای فعالیت در زیمنه واردات و صادرات و تولید تجهیزات پزشکی شامل تجهیزات قلب و عروق، تجهیزات تصویربرداری و رادیولوژی می باشد. همچنین مشاوره در زمینه مدیریت بیمارستانی و راهکارهای نوین پزشکی از راه دور (تله مدیسین) از دیگر خدمات شرکت می باشد.

گالا ایتالیا

شرکت بازرگانی گالا ایتالیا متخصص در زمینه تجارت، بازرگانی، کارگزاری و مشاوره در خاورمیانه و اتحادیه اروپا می باشد.